vásárlásfüggőség

A vásárlásfüggőség a viselkedési addikciók egyike, amikor az adott személy az ismételt vásárlás iránt érez függőséget. A túlzott tevékenység hátterében lelki okok állnak, és bizonyos termékek, vagy szolgáltatások iránt tapasztalható a fiziológiai és a pszichológiai függőség, vagy bizonyos esetekben mindkettő. A kényszeres vásárlás jeleit általában a környezete is felismeri, és fontos, hogy minél előbb szakemberhez irányítsák. Megfelelő terápiával jól kezelhető, azonban fennáll a visszaesés kockázata.

Mi a vásárlásfüggőség?

A mai modern fogyasztói társadalom kihívásai miatt egyre növekszik a vásárlásfüggőség gyakorisága, amelynek jellemzője, hogy nem a valós szükségletek kielégítésére irányul, hanem egy kontrollálhatatlan belső igény, amely öncélú, és kényszeres tevékenység. Míg például a szerencsejáték függőség, és játékfüggőség általában a fiatal férfiak körében gyakori, addig ez a típusú zavar főként nőket érinti.

A vásárlásfüggőség (shopaholic), egy olyan viselkedési zavar, amikor az egyébként hétköznapi vásárlási tevékenység kényszeressé azaz függőséggé válik. Időről időre olyan erős sóvárgás lép fel, hogy az egyén minden gondolata a vásárlás körül forog és végül a szervezet feszültségi szintje addig nő, amíg a kiszemelt tárgyat meg nem vásárolja. Majd ezt követően egy rövid időre megnyugszik, de a vásárlási igény rövidesen újból jelentkezik.

Bár a vásárlásfüggőség viselkedéses (nem-szerhasználó) függőség, azonban a kényszeres viselkedés mintázata megfelel a szerhasználó viselkedésnek.

vásárlásfüggőség okai

A vásárlásfüggőség típusai

A vásárlással kapcsolatos viselkedési zavaroknak számos megjelenési formája van. Általában a vásárlás egy szükséglet kielégítő és örömet okozó tevékenység, azonban, ha kóros mértéket ölt, az hosszú távon nemcsak anyagi problémákhoz vezet, hanem zavart okoz az egyén társas kapcsolataiban is. Habár a tárgyak/ dolgok/szolgáltatások megszerzése számára is (átmeneti) örömmel jár, azonban ahogy egyre nehezebb anyagi körülmények közé kerül, úgy vált ki negatív hatásokat: a vásárlás a bűntudatát fokozza, amely a viselkedés eltitkolásához vezet, vagy a dolgok rejtegetését, megsemmisítését eredményezi, egyéb életmódbeli problémákat generálva. Míg mások a vásárlással vezetik le a felgyülemlett feszültséget, és a stresszt. Az impulzív vásárlókat a spontán vágy ösztönzi. Vagy például a kényszeres vásárlás típusa, amelynél az egyik csoportra az jellemző, hogy a vásárlás a jutalmazás eszköze, míg a másik csoportnál – általában alacsony önértékeléssel rendelkező, depresszióban szenvedő páciensek esetében – az örömszerzésé.

A vásárlásfüggőség okai

A vásárlásfüggőség egy összetett jelenség, amelynek hátterében számos ok állhat, például:

  • Gyermekkori lelki traumák
  • Személyiségzavar
  • Alacsony önértékelés
  • Magány, boldogtalanság érzet

Egyes értelmezések szerint felnőttkorban gyakran áll a háttérben személyiségzavarral társuló viselkedészavar, amelyet a személy alacsony önértékelése vált ki. Nőknél jóval gyakoribb, és a háttérben az elhanyagolt gyerekkori kompenzáció, vagy kapcsolati problémák, esetenként kóros önjutalmazási forma, valamint tünetoldásra használt viselkedés is állhat. Ugyanakkor jelentkezhet kóros megküzdési stratégiaként, vagy egyéb pszichés betegség (pl. bipoláris zavar) tüneteként.

vásárlásfüggőség típusai

Bipoláris zavar és a vásárlásfüggőség közti kapcsolat

A bipoláris zavar az egyik leggyakoribb pszichiátriai kórkép, amelyben a páciens két véglet- hangulat között ingadozik: lehangoltság (depressziós szakasz) és a fokozottan feldobott hangulat (mániás szakasz) között. A vásárlásfüggőség a mániás szakaszban jellemző, és ilyenkor a kényszeres vásárláson túl egyéb tevékenységeket is „eltúlzott” mértékben végezhet.

A vásárlásfüggőség, mint betegség

A vásárlásfüggőség klinikai értelemben nem tekinthető betegségnek, az orvosok egyfajta viselkedési zavarként határozzák meg. Hogy mennyire gyakori probléma, és hogy hányan érintettek, arról pontos statisztikával nem rendelkezünk. A kényszeres vásárlásra utaló jeleket általában a környezete is felismeri. Jellemzően a hozzátartozók hívják fel az orvosok figyelmét, de ilyenkor már igen előrehaladott a páciens függősége: a jövedelmét rendszeresen elkölti, adósságokat halmoz fel, amellyel már nem csak saját magát sodorja veszélybe, de a családja megélhetését is kockára teszi. Intő jel lehet, ha a környezet azt tapasztalja, hogy már a vásárlás gondolata is izgalomba hozza, vagy ha a gondolatai folyton a vásárlás körül forognak. Vagy akkor, ha sok megvásárolt holmi használatlanul lapul a szekrényében, fiókjában. Az anyagi lehetőségek romlása miatt titkolódzások, hazudozások tapasztalhatók egyre gyakrabban. De a súlyos egzisztenciális helyzete lopásokra, és bűncselekmények elkövetésére is sarkallhatja.

vásárlásfüggőség kezelése

A vásárlásfüggőség kezelése

A vásárlásfüggőség megfelelő kezelés nélkül egyre súlyosbodhat, és egyre erősebb függőséget érez a vásárlás iránt. Ezzel kapcsolatban gyakran fokozódhat a depressziója, és a szorongása, amely – párhuzamosan az anyagi helyzet és a mentális állapot romlásával – fizikai tünetek megjelenéséhez vezethetnek.

A kényszeres vásárlásfüggőség eredményesen kezelhető kognitív viselkedésterápiával, amely indokolt esetben (depressziós tünetek esetén) gyógyszeres terápiával is kiegészülhet, például hangulatjavító gyógyszerek alkalmazásával. A gyógyulás mintázata megfelel a függőségek általános jellemzőinek és a visszaesés kockázata is fennáll.
Fotók: pixabay.com

Categories: FüggőségekTags: